ગીતાબેન રબારીએ વિજય સુવાડાના લગ્નમાં કર્યો એક મોટો ખુલાસો…

ગુજરાતમાં કેટલાય નામચીન સિંગર કલાકારોને તો તમે ઓરખાતા જ હશો, જેમાં વિજય સુવાડાને સૌ કોઈ ઓરખતા હશો. સિંગર વિજય સુવાડા હાલમાં લગ્નના બંધનમાં બંધાઈ ગયા છે. તેમના લગ્ન પ્રસંગમાં કેટલાય નામી અનામી કલાકારો પણ આવ્યા હતા. તેમના લગ્નમાં ભવ્ય લોકડાયરાનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.

વિજય સુવાડાના લગ્નમાં આપણા નામી કલાકાર અને કચ્છી કોયલના નામેથી ઓરખતા ગીતાબેન રબારી પણ લગ્નમાં આવ્યા હતા અને તેઓએ પણ લગ્નમાં આવેલા મહેમાનોને મોજ કરાવી હતી.

તેઓએ તેમના અને વિજય સુવાડાના સબંધ વિષે પણ જણાવ્યું હતું અને મહેમાનોને મઝા પણ કરાવી દીધી હતી. સિંગર ગીતાબેન રબારીએ જણાવ્યું હતું કે, વિજય સુવાડા મારા ફોઈના દીકરા છે, મારે તો ભાઈ થાય. ભાઈના લગ્ન હોય જેથી તેની બહેનને જે હરખ થાય તે હરખથી હું અહીંયા લગ્નમાં આવી છું.

વિજય સુવાડાના આમન્ત્ર્ણને માન આપીને બધા કલાકારો અહીંયા પધાર્યા છો તેમનું સ્વાગત ભાઈ કરે છે. આમ અહીંયા વિજય સુવાડાના લગ્ન પ્રસંગે મહેમાનોને મોજ કરાવી દીધી હતી. વિજય સુવાડાના પિતાજીએ તેમને લગ્નમાં કાળા રંગની ફોરચુનર ગાડી ભેટ આપી હતી. વિજય સુવાડાના લગ્નમાં સૌ કોઈ મહેમાનોએ ઘણી મઝા કરી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!