રાજપરામાં ખોડિયાર માં હાજરા હજુર બિરાજમાન છે માતાજી દર્શન માત્રથી જ ભક્તોના બધા જ દુઃખો દૂર થાય છે.

આપણા ગુજરાતમાં નાના મોટા દેવી-દેવતાઓના હજારો લાખો મંદિરો આવેલા છે અને આ બધા જ મંદિરોમાં દેવી-દેવતાઓ સાક્ષાત બિરાજમાન છે. આજે

Read more

બહુચરાજીમાં માં બહુચર સાક્ષાત બિરાજમાન છે, નાના બાળકોને નાનપણથી કોઈ સમસ્યા હોય તો માતાજીની માનતા રાખવાથી તમામ સમસ્યાઓ દૂર થાય છે.

ગુજરાત ભરમાં નાના મોટા હજારો મંદિરો આવેલા છે જ્યાં દેવી-દેવતાઓ સાક્ષાત બિરાજમાન છે. આજે એક એવા જ પવિત્ર અને ચમત્કારિક

Read more

ધ્રંગ ધામમાં મેકણ દાદા સાક્ષાત બિરાજમાન છે દાદાના દર્શન માત્રથી જ ભક્તોના જીવનમાં આવતી તમામ મુશ્કેલીઓ દૂર થઇ જાય છે.

ગુજરાતભરમાં કેટલીય પવિત્ર જગ્યાઓ આવેલી છે અને આ પવિત્ર જગ્યાઓ પર આજે પણ દેવી-દેવતાઓના પરચાઓ જોવા મળે છે. તેથી જ

Read more

લખતરમાં ગેથળા હનુમાન દાદા સાક્ષાત બિરાજમાન છે તેમના દર્શન માત્રથી જ ભક્તોના જીવનમાં આવતા તમામ દુઃખો દૂર થાય છે.

આપણા ગુજરાતભરમાં નાના મોટા હજારો-લાખો પરચારૂપી દેવી-દેવતાઓના મંદિરો આવેલા છે અને આ બધા જ મંદિરોમાં દેવી-દેવતાઓ સાક્ષાત બિરાજમાન છે. આજે

Read more

બોરદેવી માતાનું ચમત્કારિક મંદિર કે જે બાળકોને બોલતા ના આવડતું હોય તેની માનતા રાખવાથી બાળકો તરત જ બોલતા થઇ જાય છે.

આપણા ગુજરાતમાં એવા ચમત્કારિક ધામ આવેલા છે કે જેનો મહિમા ખુબજ અપરંપાર છે. જ્યાં જવા માત્રથી જ ભકતોના બધા દુઃખ

Read more

રાજપુરા ગામે ખડાલિયા હનુમાન દાદા સાક્ષાત બિરાજમાન છે દાદાના દર્શન માત્રથી જ ભક્તોની મનની મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે.

ગુજરાત ભરમાં હનુમાન દાદાના હજારો મંદિરો આવેલા છે અને દાદા તમામ મંદિરોમાં સાક્ષાત બિરાજમાન છે. દાદાના દર્શન માત્રથી જ ભક્તોના

Read more

રાંદલિયા હનુમાન દાદા દડવા ગામે હાજરા હજુર બિરાજમાન છે દાદાના દર્શન માત્રથી જ ભક્તોની તમામ મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે.

આપણો દેશ આસ્થા અને શ્રદ્ધાનો દેશ છે તેથી જ દેશભરમાં નાના મોટા હજારો લાખો મંદિરો આવેલા છે. આ બધા જ

Read more

ગુજરાતના આ ગામમાં વર્ષોથી રસ્તાની વચ્યોવચ મેલડી માતાનું મંદિર આવેલું છે, જેને ઘણીવાર તોડાવનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો પણ થયું એવું કે.

આજે માં મેલડીના એક એવા મંદિર વિષે જણાવીશું કે તેના પરચા ખુબજ અપરંપાર છે અને માં મેલડી આજે પણ ત્યાં

Read more

ભાવનગરમાં સાક્ષાત બિરાજમાન છે ઘુઘડિયાવાળા મેલડી માતાજી, તેમના દર્શન કરવા માત્રથી જ ભકતોના દુઃખ દૂર થઇ જાય છે.

ભાવનગરમાં ઘુઘડિયાવાળા મેલડી માતાનું ખુબજ પ્રાચીન મંદિર આવેલું છે. અહીં હજારોથી લાખો લોકોની આસ્થા બંધાયેલી છે. અહીં છેલ્લા ઘણા વર્ષ્યોથી

Read more

કાલોલમાં આવેલું છે જલારામ બાપાનું એવું ચમત્કારિક મંદિર કે જ્યાં માંગનારની દરેક મનોકામના પુરી થાય છે.

આપણ ગુજરાતની ધરતી ખુબજ પવિત્ર છે અહીં એટલા પવિત્ર મંદિરો આવેલા છે કે જ્યાં જવા માત્રથી જ ભકતોના બધા દુઃખ

Read more
error: Content is protected !!