ગુજરાતની એકમાત્ર એવી જગ્યા કે જ્યાં પુરુષો જ માત્ર ગરબા રમે છે. મહિલાઓ ત્યાં ગરબા નથી રમતી આ એક કારણથી…

અત્યારે નવરાત્રી ચાલી રહી છે. એવામાં ભક્તો ગરબે જુમીને ભગવતીમાં અંબાના આશીર્વાદ લઇ રહયા છે, પણ આજે અમે તમને એક એવી જગ્યા વિષે જણાવીશું કે જ્યાં વર્ષ્યોથી ફક્ત પુરુષો જ ગરબા રમે છે. આ પરંપરા વર્ષોથી ચાલતી આવે છે. આ જગ્યા વડોદરામાં આવેલી છે. વડોદરામાં આવેલી ઘડિયાર પોળમાં વર્ષ્યોથી ફક્ત પુરુષો જ ગરબે ઘૂમે છે અને માં અંબાની આરાધના કરે છે.

ઘડિયાર પોળમાં આવેલા માં અંબાના મંદિરમાં પુરુષો ગરબો મૂકીને ગરબે ગુમે છે. આજથી વર્ષો પહેલા પુરોષો નવરાત્રીમાં માતાજીના નામની ચૂંદડી ઓઢીને ગરબે રમતા હતા. ત્યારથી આ પરંપરા ચાલતી આવે છે અહીં મહિલાઓને ગરબે નથી રમતી અહીં ફક્ત પુરુષો જ ગરબે રમે છે. ગુજરાતની આ એક માત્ર જગ્યા છે કે જ્યાં પુરુષો એકલા ગરબે રમે છે.

અહીં પહેલા મહિલાઓ પણ ગરબે રમતી હતી પણ સમય જતા અહીં હવે એકલા પુરુષો જ ગરબે ગુમીને માં અંબાની આરાધના કરે છે. અહીં પુરુષો જાતે જ માતાજીના ગરબા ગાઈને જાતે જ ગરબી પણ રમે છે. જે જગ્યાએ પુરુષો એકલા ગરબા રમતા હોય તેને ગરબી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વડોદરાની આ એક માત્ર જગ્યા છે એક જગ્યા પુરુષો જ ગરબા રમે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!