પંજાબના એક ભક્તે હરમંદિર સાહિબમાં પાંચ ફૂટનો ૧૩૦૦ હીરાથી જડિત સોનાનો હાર ભેટમાં આપીને આશીર્વાદ લઈને તેમના જીવનમાં ધન્યતાનો અનુભવ કર્યો.

આજે આપણે બધા ઘણા એવા મંદિરોમાં જઈએ જ છીએ અને દેવી-દેવતાઓ પાસે મનોકામનાઓ પણ માંગીએ જ છીએ. આ મનોકામનાઓ પુરી થઇ જતા તે માનતા પુરી કરવા માટે પણ ભક્તો જતા જ હોય છે.

આજે આપણે એક એવા જ ભક્તે તેની માનતા પુરી થઇ જતા પાંચ ફૂટનો ૧૩૦૦ હીરાથી જડિત સોનાનો હાર અર્પણ કર્યો છે.આ ભક્તે તખ્ત શ્રી હરિમંદિર સાહિબ ખાતે ગુરુ ગોવિંદ સિંહજી મહારાજને એક ભક્તે તેની માનતા પછી આ મંદિરમાં સોનાનો હાર અર્પણ કર્યો હતો.

આ મંદિર પંજાબના કરતારપુરથી જલંધરમાં આવેલા ડૉ. ગુરવિંદર સિંહ સરનાએ પાંચ ફૂટનો હીરાથી જડિત સોનાનો હાર અને સોનાથી જડેલી રજાઈ, રૂમાલ અને બીજી કેટલીક વસ્તુઓ ભેટમાં આપી છે.

આ ભક્તે તેમનું નામ આપવાનું ના પાડી છે અને તેઓએ કરોડોની આ ભેટ આપ્યા પછી પણ કઈ જણાવ્યું નથી. તેઓએ હાલમાં યોજાયેલા એક સમારોહમાં આ યોજ્યું હતું.

આ બધી જ વસ્તુઓની કિંમત અંદાજિત કરોડો રૂપિયાની થાય છે અને તેઓએ એવું કહ્યું હતું કે તે ગુરુ ગોવિંદ સિંહજી મહારાજની અપાર કૃપાથી આજે તેમની પાસે જે કઈ પણ છે તે તેમનું કૃપાથી જ છે.

આજે તેઓ જે કઈ પણ છે તે બધી ગુરુ મહારાજને લીધે છે તેઓએ ૧૩૦૦ હીરાથી જડિત એક હાર આપીને તેની સાથે સાથે બીજી ઘણી વસ્તુઓ પણ આપી હતી અને ધન્યતાનો અનુભવ પણ કર્યો હતો. હાલમાં થોડા દિવસો પહેલા જ ડૉ. ગુરવિન્દર સિંહ સરનાએ ગુરુ ગોવિંદ સિંહજી મહારાજને કરોડો રૂપિયાના ખરચેથી બનાવેલો એક સોનાનો બેડ પણ આપ્યો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!