કેશોદના શહીદ જવાનનો પાર્થિવ દેહ વતન લવાતા ગામના હજારો લોકોએ ભીની આંખે જવાનને અંતિમ વિદાય આપી.

કેશોદના કણેરી ગામના શાહિદ જવાનનો પાર્થિવદેહ અંતિમ વિદાય માટે તેમના ગામ લવાયો અને શહિદ જવાનને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે હજારો લોકો જોડાયા હતા. કણેરી ગામના જવાના મહેશ ભાઈ પોતાની ફરજ દરમિયાન શહીદ થઇ ગયા હતા. શહીદ થયાના થોડા જ દિવસો પછી મહેશ ભાઈનો પાર્થિવદેહ તેમના ઘરે લાવતા આખું વાતવરણ ગમગીન બની ગયું હતું.

મહેશ ભાઈ છેલ્લા ૧૦ વર્ષથી આર્મીમાં પોતાની ફરજ બજાવી રહયા હતા. મહેશ ભાઈનો પાર્થિવદેહ જયારે કેશોદથી કણેરી ગામ લવાતો હતો. ત્યારે ૧૩ કિલોમીટર લાંબા રસ્તા પર લોકોએ ઉભા રહીને શહીદ મહેશ ભાઈને અંતિમ વિદાય આપી હતી. કેશોદના મોટા મોટા અધિકારીઓ પણ શહીદ જવાનને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આવ્યા હતા.

પરિવારના લોકોએ જયારે પોતાના દીકરાને જોયો કે તે ખુબજ દુઃખી થઇ ગયા હતા અને પોતાના દીકરાને ખોવાના દુઃખની સાથે સાથે દીકરાની શહીદ પર ગર્વ પણ હતો. મહેશ ભાઈને સેનાના રીતિ રિવાજો અને સન્માન સાથે અંતિમ વિદાય આપવામા આવી હતી. આખું ગામ પોતાના શહીદ જવાનની અંતિમ વિદાય માટે ભેગું થયું હતું.

આજુ બાજુના ગામના લોકો પણ શહીદ જવાનને વિદાય આપવા માટે તેમના ઘરે આવ્યા હતા. આખા ગામને પોતાના શહીદ જવાન પર ગર્વ છે. માતા પિતા પણ રોતા રોતા કહી રહ્યા હતા કે આવતા જન્મે પણ મને આવો જ વીર પુત્ર આપજો. ગામના લોકોએ ભીની આંખે પોતાના શહીદ જવાનને અંતિમ વિદાય આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!