ગુજરાતનું આ ગામ જે આત્મનિર્ભર ગામ બન્યું છે અહીંયા ગામમાં લોકો માટે રોજગારીથી લઈને બધી સેવાઓ ઉભી કરવામાં આવી છે.

જયારે દેશમાં કોરોના આવ્યો એવામાં આપણા વડાપ્રધાને દેશને આત્મનિર્ભર બનાવવાનું સપનું જોયું હતું અને તેમને બધા જ લોકોએ સાથ આપ્યો હતો. જયારે કોરોના આવ્યો એવામાં ઘણા લોકોની નોકરી અને ધંધા બંધ થયા હતા.

પણ ઘણા લોકોએ એ જ સમયે નવા સ્ટાર્ટઅપ કરીને આજે સારી એવી કમાણી કરે છે અને આત્મનિર્ભર પણ બન્યા છે.આજે આપણે એક એવા જ ગામ વિષે જાણીએ જે ગામ આત્મનિર્ભર બન્યું છે, આ ગામ કચ્છનું કુનેરીયા ગામ છે,

જે આખું ગામ સાચા અર્થમાં આત્મનિર્ભર બન્યું છે. કોરોના આવ્યો એવામાં શહેરમાં રહેતા લોકો ગામમાં આવ્યા હતા અને ગામમાં આવીને રહેવા લાગ્યા હતા. એ સમયે બધા જ લોકોને રોજગારીનો પ્રશ્ન ઉભો થયો હતો અને તેની માટે આ કુનેરીયા ગામે એક નવી પહેલ ચાલુ કરી હતી.

ગામના સરપંચે ગામમાં શહેરમાંથી આવતા લોકો માટે ગામમાં જ એવી ઘણી રોજગારી ઉભી કરી અને તેની સાથે સાથે કેટલાક નાના નાના ઉદ્યોગો પણ ચાલુ કર્યા હતા. આ ગામમાં સરપંચે અને ગ્રામપંચાયતે ગામના ૧૯૦ જેટલા લોકોને રોજગારી આપીને મહાન કામ કર્યું છે.

અહીંયા વરસાદ પણ ઓછો પડે છે અને તળાવો ઊંડા કરવા પડે છે.જેથી આ લોકોને તળાવ ગોડવાનું કામ આપીને તેમને રોજગારી આપીને ગામને આત્મનિર્ભર બનાવવાનું કામ કરે છે. આ ગામમાં રહેતા બધા જ લોકો એવું કહે છે કે આ કામ ચાલે છે અને તેથી ગામના લોકોને રોજનો રોજગાર મળી રહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!