આજે આ વ્યક્તિની પત્નીનું મૃત્યુ થઇ જતા તેમના ત્રણ બાળકો અને આખા ઘરની બધી જ જવાબદારી એકલા હાથે ઉપાડવા મજબુર બની ગયા છે, પોતે ભૂખ્યા રહીને બાળકોનું પેટ ભરે છે અને તેમના દિવસો પસાર કરે છે.

ઘણા એવા પરિવારો આપણી આસપાસ હોય છે જેમાં અમુક વખતે ખાલી બાળકો જ હોય છે તેમના માતા-પિતા નથી હોતા, અને આ બાળકોને જાતે જ મહેનત કરીને તેમનું ગુજરાન ચલાવવું પડતું હોય છે. આજે આપણે એક એવા જ પરિવાર વિષે વાત કરીએ જેમાં માતા ના હોવાથી આજે પિતા જ તેમના ત્રણ બાળકોના માતા-પિતા બનીને તેમની દેખભાર કરી રહ્યા છે.

આ કિસ્સો થોડા સમય પહેલાનો છે, અને આ વ્યક્તિનું નામ પરેશ પ્રજાપતિ છે. તેમના પરિવારમાં તેમના ત્રણ બાળકો અને તેઓ રહે છે. આ બાળકોની માતા નથી તેઓ મૃત્યુ પામ્યા છે અને ત્યાર પછી પરેશભાઈની પર એકલા હાથે આ બધા જ બાળકોની બધી જ જવાબદારીઓ આવી ગઈ છે. તેઓ એ સમયે છૂટક જેમ જેમ પૈસા આવે એમ એમ દુકાનેથી વસ્તુઓ લાવે છે.

કરિયાણું લાવીને તેમના બાળકોનું પેટ પણ ભરે છે, તેઓ એક જગ્યાએ કારખાનામાં કામ કરવા માટે જતા હતા અને તેમને દિવસના બસો રૂપિયા મળે છે અને તેમાંથી તેમનું ઘર ચલાવે છે. તેમના પત્નીને પણ બીમારી હતી અને તેમના અવસાન થયા પછી તેઓ આજે એકલા હાથે જ તેમના બાળકોનું ધ્યાન રાખી રહ્યા છે અને તેમનો ઉછેળ પણ કરી રહ્યા છે.

તેઓ આજે કામ કરવા માટે પણ જાય છે અને તેમના બાળકોને શાળામાં મુકવાનું, ઘરનું બધું જ કામ કરવાનું અને બીજી બધી જ જવાબદારીઓનો સામનો પણ તેઓ કરે છે અને એકલા હાથે હિંમત હાર્યા વગર જ આજે ત્રણ બાળકો અને આખા ઘરનું ગુજરાન ચલાવીને દિવસો પસાર કરે છે.

આવા મજબુર બનેલા લોકોની કોઈને મદદ કરવી હોય તો આ નંબર પર કોલ કરો – ૭૬૦૦ ૯૦૦ ૩૦૦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!