આજે પરિવારને મૂકીને ઘરના મોભી આ દુનિયા છોડીને જતા રહ્યા છે તો આ મહિલાને તેના બાળકો સાથે આવી રીતે દિવસો પસાર કરવા પડી રહ્યા છે જેને જોઈને તમે પણ ભાવુક થઇ જશો.

દરેક લોકોના જીવનમાં ઘણી એવી મુશ્કેલીઓ પડે છે, આ બધી જ મુશ્કેલીઓને દૂર કરવા માટે લોકો ઘણી બધી મહેનત કરતા હોય છે. પણ અમુક વખતે લોકોને તેમનું જીવન જીવવામાં પણ ભારે મુશ્કેલીઓ પડે છે, લોકોને એક સમયનું ઘણી વખતે ખાવાનું પણ નથી મળતું અને ભૂખ્યા રહીને પાણી પીને તેમના દિવસો કાઢવા પડે છે.

આજે આપણે એક એવા જ મહિલા વિષે જાણીએ જેઓ રોજ રડી રડીને તેમના દિવસો પસાર કરે છે, આ બહેનનું નામ હીરાબેન છે. તેઓ એક ભાડાના મકાનમાં રહે છે અને તેમના પતિનું બીમારીને લીધે મૃત્યુ થઇ ગયું છે.

આ મહિલા તેમની બે દીકરીઓ સાથે રહે છે અને સાડીઓનું કામ કરીને તેમનું ગુજરાન ચલાવે છે. તેમના પતિના મૃત્યુ પછી ઘરની બધી જ જવાબદારીઓ તેમની પર આવી ગઈ છે.

ત્યારથી જ તેમનું ગુજરાન ચલાવવાનું ઘણું મુશ્કેલ પડી ગયું છે, તેઓને તેમની દીકરીને ભણાવે છે અને બીજી દીકરી કામ કરીને મહિલાને મદદ કરે છે. આ માતાને તેમની દીકરીને ભણાવવી છે પણ તેમની પાસે ફીના પૈસા નથી અને તેથી તેમની દીકરીની ફી પણ ભરવાની બાકી છે.

આ મહિલાએ તેમના દિવસો રડી રડીને પસાર કર્યા છે કેમ કે તેમની પર બે દીકરીઓની બધી જ જવાબદારી આવી ગઈ છે અને તેઓએ એકલા હાથે બધી જ જવાબદારી ઉપાડીને તેમના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે. આજે તેમની દીકરીઓ તેમના સાડીઓના કામમાં તેમની દીકરીઓ તેમને મદદ કરે છે અને તેમાંથી તેમનું પરિવાર ચાલ્યા કરે છે.

આવા કેટલાય પરિવારોને મદદની જરૂર છે તમે મદદ કરવા માંગતા હોવ તો આ નંબર પર કોલ કરો – ૭૬૦૦ ૯૦૦ ૩૦૦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!