આ વનસ્પતિના ઉપયોગથી બાળકોનું તોતડાપણું દૂર થાય છે.

આજે અમે તમને એક એવી વનસ્પતિ વિષે જણાવીશું કે જેના ઉપયોગથી તમે બાળકોનું તોતડાપણું દૂર કરી શકો છો. એની સાથે આ વનસ્પતિ બીજી ઘણી રીતે ફાયદાકારક છે. આ વનસ્પતિનું નામ અક્કલકરો છે. આ વનસ્પતિ અલ્જીરિયામાં થાય છે. આ વનસ્પતિને આયાત કરવામાં આવે છે. આ વનસ્પતિના સુકાયેલા મૂળ બજારમાં મળે છે.

અક્કલકરોના મૂળ 3 ઇંચ જેટલા લાંબા અને ટચલી આંગળી જેટલા જાડા હોય છે. અક્કલકરોના મૂળનો દેખાવ બહારથી ભૂરા રંગના અને અંદરથી સફેદ રંગના હોય છે. આ મૂળને જીભ પર મુકવાથી ચમચમાટ થાય છે.

આ વનસ્પતિ ખાવામાં ગરમ હોય છે. આ વનસ્પતિ લકવો, સોજા, શરીરની કંપન અને વાયુ મટાડે છે. આ વનસ્પતિ દાંતના પેઢા ફૂલી જવા જીભ ચકરાઈ જેવી સમસ્યાઓથી પણ છૂટકાળો અપાવે છે.

એક ચમચી મધમાં એક ચપટી જેવું અક્કલકરોનું મૂળ મિક્સ કરીને રોજ રાતે ખાવથી શરીરમાં ગરમાવો ઉત્પન્ન થાય છે અને જાતીય ઉત્તેજના પણ અનુભવાય છે. જે બાળકોને બોલવામાં તકલીફ થતી હોય અથવા તોતડું બોલતા હોય તેવા બાળકોને અક્કલકરોના મૂળને મધ સાથે ચટાડવાથી આવા બાળકોની વાણીમાં પરિવર્તન આવે છે.

નોંધ : અમારી વેબસાઈટ પર આપેલ નુસખા ટિપ્સ, આયુર્વેદ ટિપ્સ, અથવા તો નેચરલ પધ્ધતિઓ, ફિટનેસ ઉપાયો અથવા તો કસરત વગેરે બાબતો દરેક માણસ ના શરીરની પ્રકૃતિ અનુસાર કામ કરતા હોઈ છે. કોઈ એક માણસ ને થયેલ ફાયદો અથવા તો નુકસાન બધાને થાઈ એવું માનવું નહિ, તમારે સૌથી પહેલા તમારા ડૉક્ટરને મળીને અથવા તો તેમની સલાહ લઈને કોઈ પણ પ્રયોગ અપનાવવો, મોટા ભાગના દરેક પ્રયોગો નિર્દોષ હોઈ છે, પણ દરેકની પ્રકૃતિ અલગ હોય છે એટલા માટે તકલીફ પડી શકે છે. તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!