મોઢાની તમામ સમસ્યાને દૂર કરશે આ દિવ્ય વનસ્પતિ, મસાલા, ગુટકા અને બીડી પિતા લોકો ખાસ વાંચો.

આજે અમે તમને એક એવી વનસ્પતિ વિષે જણાવીશું પહેલાના જમાનામાં લોકો આ વનસ્પતિનો ખુબજ ઉપયોગ કરતા હતા. આજે આ વનસ્પતિ ઘણી જગ્યાએ ઉગી નીકળે છે

પણ આપણને તેના ગુણ ન ખબર હોવાથી તેની વેલ્યુ નથી કરતા. આ વનસ્પતિને અપામાર્ગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અથવા લઠ્ઠ જીરું પણ કહેવામાં આવે છે. આ વનસ્પતિ મોઢાના કોઈ પણ દર્દ માટે રામબાણ દવા છે.

મોઢાનો કોઈપણ રોગ હોય પાયોરિયા, દાંતનો સડો હોય કે પેઢાનો દુખાવો હોય મોઠામાં છાલા પડ્યા હોય અથવા જીભ પર ચાંદા પડ્યા હોય. આ બધા રોગીને મટાડવા હોય તો આ વનસ્પતિના 4 થી 5 પાન તોડી તેને સાફ કરીને મોઢામાં ચાવી જાઓ. આ પ્રયોગ કરવાથી મોઢાની બધી તકલીફો દૂર થઇ જશે. કોઈ પણ જાતની દવા લેવાની જરૂર નહિ પડે.

ખાસ જે લોકો તમાકુ, મસાલા અને ગુટકા ખાય છે. તેમને દરરોજ આ વનસ્પતિના 4 થી 5 પાન ચાવવા જોઈએ. વ્યસનના કારણે મોઢામાં જે પણ સમસ્યાઓ થાય છે. તે આ વનસ્પતિનો રસ પીવાથી બધી સમસ્યાઓ દૂર થઇ જશે.

આમ તો વ્યસન ન કરવું જોઈએ. જો શક્ય હોય તો આજથી જ વ્યસન છોડી દો અને જો તમાકુ મસાલા ખાવાથી મોઠામાં તકલીફો થવા લાગી છે તો આ વનસ્પતિના પાન આજથી જ ચવવાના ચાલુ કરી દો.

નોંધ : અમારી વેબસાઈટ પર આપેલ નુસખા ટિપ્સ, આયુર્વેદ ટિપ્સ, અથવા તો નેચરલ પધ્ધતિઓ, ફિટનેસ ઉપાયો અથવા તો કસરત વગેરે બાબતો દરેક માણસ ના શરીરની પ્રકૃતિ અનુસાર કામ કરતા હોઈ છે. કોઈ એક માણસ ને થયેલ ફાયદો અથવા તો નુકસાન બધાને થાઈ એવું માનવું નહિ, તમારે સૌથી પહેલા તમારા ડૉક્ટરને મળીને અથવા તો તેમની સલાહ લઈને કોઈ પણ પ્રયોગ અપનાવવો, મોટા ભાગના દરેક પ્રયોગો નિર્દોષ હોઈ છે, પણ દરેકની પ્રકૃતિ અલગ હોય છે એટલા માટે તકલીફ પડી શકે છે. તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!