હાથ-પગમાં પડી જતા વાઢીયાને આ ઘરેલુ નુસખાથી દૂર કરી શકાય છે…

પુરુષોને તો ખરા જ પણ ખાસ કરીને મહિલાઓને બારેય મહિના સુધી હાથ-પગમાં વાઢીયાની સમસ્યા રહેતી જ હોય છે, આ વાઢિયા શરીરની ગરમીને લીધે અને ખાસ કરીને શિયાળામાં હાથ અને પગના વાઢિયા પડી જતા હોય છે. આ વાઢીયાને દૂર કરવા માટેનો એક ઉપાય આપણા આયુર્વેદમાં કરવામાં આવ્યો છે, આ ઉપાય એકદમ સરળ અને અસરકારક છે.

તમારે તેની માટે દુકાનેથી કોકમનું ઘી લાવવાનું છે, આ કોકમનું ઘી તમેં કોઈપણ ગાંધીની દુકાને મળી જશે. આ કોકમના ઘીનો ઉપયોગ તમારે જ્યાં વાઢિયા પડ્યા હોય છે તેની ઉપર થોડો ટુકડો લઈને એ વઢિયામાં પુરી દેવાનો છે.

વઢિયામાં આ કોકમનું ઘી પૂરીને તેની ઉપર ધીમે ધીમે હળવા હાથે મસાજ કરવાની છે. તમારે આ ઉપાય ખાસ કરીને રાત્રે સૂતી વખતે કરવાનો છે, તેની પહેલા બરાબર ચોખ્ખા પાણીથી હાથ અને પગ જ્યાં વાઢિયા પડ્યા હોય તે સાફ કરી દેવાના છે.

ત્યારબાદ આ કોકમના ઘી વડે મસાજ કરવાની છે. તમને વધુ તકલીફ હોય તો, તમે ઓફિસ જતી વખતે પણ લગાવીને તેની ઉપર મોજા પહેરી શકો છો. આ ઉપાય તમારા વાઢીયાને ખાલી અઠવાડિયામાં જ દૂર કરી દેશે અને તેનાથી તમને છુટકારો પણ આપશે.

નોંધ : અમારી વેબસાઈટ પર આપેલ નુસખા ટિપ્સ, આયુર્વેદ ટિપ્સ, અથવા તો નેચરલ પધ્ધતિઓ, ફિટનેસ ઉપાયો અથવા તો કસરત વગેરે બાબતો દરેક માણસ ના શરીરની પ્રકૃતિ અનુસાર કામ કરતા હોઈ છે. કોઈ એક માણસ ને થયેલ ફાયદો અથવા તો નુકસાન બધાને થાઈ એવું માનવું નહિ, તમારે સૌથી પહેલા તમારા ડૉક્ટરને મળીને અથવા તો તેમની સલાહ લઈને કોઈ પણ પ્રયોગ અપનાવવો, મોટા ભાગના દરેક પ્રયોગો નિર્દોષ હોઈ છે, પણ દરેકની પ્રકૃતિ અલગ હોય છે એટલા માટે તકલીફ પડી શકે છે. તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.

error: Content is protected !!