ગુજરાતના આ મંદિરમાં સંતાન પ્રાપ્તિ માટે લોકો દૂર દૂરથી માનતા રાખવા માટે આવે છે. બધા જ લોકોની માનતા પુરી પણ થાય છે.

આજે અમે તમને દુધરેજ ગામમાં આવેલા વડવાળા દેવના ઐતિહાસિક મંદિર વિષે જણાવીશું. આ મંદિર રબારી સમાજની ગુરુ ગાદી છે. આખું વર્ષ દરમિયાન લાખો ભાવિકો વડવાળા દેવના દર્શન કરવા માટે અહીં આવે છે.

આ મંદિર રબારી સમાજની સાથે બધાજ સમાજ માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. આ મંદિર સાથે એક અનોખી પરંપરા જોડાયેલી છે કે પોતાના એક સંતાનને મંદિરમાં અર્પણ કરવામાં આવે છે.

મંદિરમાં માનતા રાખવાથી થયેલા બે સંતાનો પૈકી એક સંતાન મંદિરમાં અર્પણ કરવાની માન્યતા છે. રબારી સમાજના લોકો આજે પણ આ પરંપરાને નિભાવી રહ્યા છે. આ મંદિરમાં આજે એક મોટો વડલો આવેલો એવી માન્યતા છે કે આ વડલો મંદિરના પ્રથમ મહંતે વડના દાતણ વડે વાવ્યો હતો. જે આજે વડ ઘટાદાર બની ગયો છે.

આ મંદિરમાં કુલ 20 થી પણ વધારે સમાધિઓ આવેલી છે. આ મંદિરમાં ભાવિકો દૂર દૂરથી સંતાન પ્રાપ્તિ માટે માનતા માનવ માટે આવે છે. જે લોકો પણ અહીં સંતાન પ્રાપ્તિની માનતા માને છે.

તેમની માનતા જરૂરથી પુરી થાય છે. વડવાળા દેવ અહીં આવતા દરેક ભક્તોની બધીજ મનોકાનમાં પૂર્ણ કરે છે. અહીં આવતા લોકોને અપાર શાંતિનો અનુભવ થાય છે. મનના બધા જ વિકારો દૂર થાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!