જો તમને તમારા શરીરમાં આ ૫ લક્ષણો દેખાય તો તરત જ ડોક્ટરની સલાહ લઇ લેવી જોઈએ…

દરેક વ્યક્તિઓને સમયે અને સમયે કેટલી બીમારીઓ થતી જ રહેતી હોય છે, તો આજે આપણે એવા ૫ લક્ષણો વિષે વાત કરીશું કે જે તમને જણાય તો તરત જ ડોક્ટરની સૌથી પહેલા સલાહ લેવી જોઈએ.

જેમાં પહેલા લક્ષણની વાત કરીએ જો તમને કફના લીધે માથું ભારે ભારે લાગે છે, સાત દિવસથી વધારે ઉધરસ આવે છે, કફ બહાર નીકરતો નથી, તમને અરુચિ લાગે છે અને ઔષધિઓ લીધા પછી પણ સારું નથી થતું તો તરત જ તમારે તાત્કાલિક ડોક્ટરની સલાહ લેવાની છે.

બીજું લક્ષણ આપણને તાવ, શરદી અને ઉધરસ આવતી હોય તો તેવી સ્થિતિમાં આપણે એવું વિચારીએ છીએ ઋતુ બદલાવવાથી તાવ, શરદી થઇ હશે. જો ચાર પાંચ દિવસ સુધી તાવ ના મટે તો તમારે તરત જ ડોક્ટરની સલાહ લઇ લેવાની હોય છે.

ત્રીજું કારણ જો તમને ૧૦૦ થી ૧૦૧ તાપમાન હોય તો, તમારે એવું સમજવું કે તમને ફેફસા કે શરીરમાં કોઈ ઇન્ફેક્શન લાગ્યું છે જેથી તમે તાવ ચડ-ઉતર થતો હોય આવું સતત થતું હોય તો સીધું જઈને ડોક્ટરની સલાહ લેવાની છે.

ચોથું કારણએ છે કે, જયારે તમને શ્વાસ લેવામાં થોડી થોડી તકલીફ લાગે, નાક બંધ થઇ જાય, છાતીમાં ભારે ભારે લાગે, પરસેવો થવા લાગે અને શરીરમાં ખાલી ચડી હોય તેવું લડે તેવી પરિસ્થિતિમાં તમારે ઓક્સિજન લેવલ માપવાનું છે

અને જો ઓછું હોય તો તાત્કાલિક ધોરણે ડોક્ટરની સલાહ લેવાની છે. પાંચમું લક્ષણ જો તમને થોડો પણ સ્વાદ કે સુંગધ આવવાનું ઓછું થઇ જાય તો તમારે તરત જ ડોક્ટરની સલાહ લેવી ફરજીયાત છે.

નોંધ : અમારી વેબસાઈટ પર આપેલ નુસખા ટિપ્સ, આયુર્વેદ ટિપ્સ, અથવા તો નેચરલ પધ્ધતિઓ, ફિટનેસ ઉપાયો અથવા તો કસરત વગેરે બાબતો દરેક માણસ ના શરીરની પ્રકૃતિ અનુસાર કામ કરતા હોઈ છે. કોઈ એક માણસ ને થયેલ ફાયદો અથવા તો નુકસાન બધાને થાઈ એવું માનવું નહિ, તમારે સૌથી પહેલા તમારા ડૉક્ટરને મળીને અથવા તો તેમની સલાહ લઈને કોઈ પણ પ્રયોગ અપનાવવો, મોટા ભાગના દરેક પ્રયોગો નિર્દોષ હોઈ છે, પણ દરેકની પ્રકૃતિ અલગ હોય છે એટલા માટે તકલીફ પડી શકે છે. તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!