અમરેલીના બાબુભાઈ કે જેમને 10 હજાર કિલોમીટરની પગપાળા યાત્રા કરીને 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરીને 267 દિવસ બાદ પોતાના વતને પાછા ફર્યા.

અમરેલીથી એક ખુબજ સરસ ઘટના સામે આવી રહી છે. અમરેલીના કાગવદર ગામના વતની બાબુ ભાઈ ટાંક કે 10 હજાર કિલોમીટરની પગપાળા યાત્રા કરીની ભારતમાં આવેલા 12 જ્યોતિરલિંગના દર્શન કરીને ગઈ કાલે અમદાવાદ ખાતે આવ્યા હતા.

જ્યાં તેમનું લોકો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તેમને આ સંકલ્પની શરૂઆત પોતાના પરિવારની રજા લઈને કર્યો હતો તેમને આ 10 હજાર કિલોમીટરની પગપાળા યાત્રા 267 દિવસમાં પુરી કરી હતી.

બાબુ ભાઈએ આ યાત્રાની શરૂઆત 18 સપ્ટેમ્બર 2020 ના દિવસે કરી હતી. કોરોનાની મહામારી દરમિયાન પણ તેમને પોતાની આ યાત્રા યથાવત્ત રાખી હતી. જયારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે 10 હાજર કિલોમીટર ચાલવાની શક્તિ અને આત્મવિસ્વાસ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થયો હતો.

તેમને કહ્યું કે જયારે પણ સાંજ થતી ત્યારે મને એમ ન લાગતું કે મને થાક લાગ્યો છે. ભગવાન શિવ મને ચાલવાની શક્તિ પુરી પડતા હતા. તેમને કહ્યું કે મેં ક્યારેય મારા સાંજના જમવાની કે રહેવાની ચિંતા નહતી કરી રાત પડે એટલે આપ મેળે બધું થઇ જતું હતું.

તેમને પોતાની યાત્રાની શરૂઆત સોમનાથ જ્યોતિરલિંગથી કરી હતી. બાબુ ભાઈએ 17 રાજ્યોમાં પગપાળા ચાલીને જ્યોતિરલિંગ અને યાત્રા ધામોના દર્શન કર્યા છે. તે જ્યાં પણ ગયા તેની યાદમાં ફોટો પાડીને લાવ્યા છે.

તેથી બધાને વિશ્વાસ થાય કે તે સાચેમાં પગપાળા યાત્રા કરીને આવ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે આટલી પગપાળા યાત્રા કરવા છતાં પણ તેમને કોઈપણ જાતનો કડવો અનુભવ થયો નથી. તે ગઈ કાલે 11 જૂન 2021 માં 10 હજાર કિલોમીટરની યાત્રા કરીને અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ એક ખુબજ ગર્વની વાત કહેવાય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!