આ ફૂલ વાળી વનસ્પતિ તમારા શરીરમાં રહેલા આ ચાર પ્રકારની ખામીઓને દૂર કરશે…

દરેક વ્યક્તિએ તેની આજુબાજુમાં ફળો, ફૂલો અને વેલાઓ જોતા જ હોઈએ છીએ, તેવામાં આ વનસ્પતિ અને ફળ, ફૂલો આપણા શરીરમાં રહેલા એવા કેટલાય ગંભીર રોગોને જડમૂળમાંથી દૂર કરવાનું કામ પણ કરે છે. આજે આપણે એક એવી જ વનસ્પતિના ફૂલ વિષે વાત કરીએ જેનાથી શરીરમાં કેટલાક પ્રકારના ખાસ ફાયદાઓ થશે.

આ વનસ્પતિનું નામ કરેણ છે, કદાચ આ નામ તમારી માટે નવું હશે. કરેણને પીળા રંગના, સફેદ રંગના અને ગુલાબી રંગના ફૂલો આવતા હોય છે. જેમાં કરેણના ફૂલો અને મૂળ આપણને જુદા જુદા પ્રકારના રોગો મટાડવાનું કામ કરે છે. તેનો પહેલો ઉપાય જેમાં કરેણના આ પીળા ફૂલને પીસીને તેને ચહેરા ઉપર લગાડવામાં આવે તો તેનાથી તમને ખીલ, ડાઘ તે મટી જાય છે.

બીજો ઉપાય કરેણના પાનને પાણીમાં નાખીને તેને ઉકાળીને તે પાણી વડે માથું ધોવાથી ખરતા વાળ બંધ થઇ જાય છે, જેથી વાળ મજબૂત બને છે. ત્રીજો ઉપાય આ ઝાડના મૂળની છાલને ધોઈને ચાવીને જમ્યા પછી ખાવી જેથી તમને થતી છાતીમાં બળતરા બંધ થઇ જશે.

ચોથો ઉપયોદ સફેદ કરેણના ડાળનું દાતણ બનાવીને તેનું દાતણ કરવાથી દાંત મજબૂત થાય છે અને દાંતનો દુખાવો દૂર થાય છે. આ બાબતે એક ખહસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ આ કરેણના પાનમાંથી નીકરતું સફેદ દૂધ ઝેર સમાન હોય છે તેને ક્યારેય પીવું નહિ કે આંખમાં પણ જવા દેવું નઈ. આ ઉપાય કરતા પહેલા એક વાર નિષ્ણાતની સલાહ જરૂરથી લેવી જોઈએ.

નોંધ : અમારી વેબસાઈટ પર આપેલ નુસખા ટિપ્સ, આયુર્વેદ ટિપ્સ, અથવા તો નેચરલ પધ્ધતિઓ, ફિટનેસ ઉપાયો અથવા તો કસરત વગેરે બાબતો દરેક માણસ ના શરીરની પ્રકૃતિ અનુસાર કામ કરતા હોઈ છે. કોઈ એક માણસ ને થયેલ ફાયદો અથવા તો નુકસાન બધાને થાઈ એવું માનવું નહિ, તમારે સૌથી પહેલા તમારા ડૉક્ટરને મળીને અથવા તો તેમની સલાહ લઈને કોઈ પણ પ્રયોગ અપનાવવો, મોટા ભાગના દરેક પ્રયોગો નિર્દોષ હોઈ છે, પણ દરેકની પ્રકૃતિ અલગ હોય છે એટલા માટે તકલીફ પડી શકે છે. તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!