બાળકને અચાનક યાદ આવી ગયો તેનો પુનર્જન્મ, પરિવારની સામે કર્યો એવો ખુલાસો કે જાણીને પરિવાર ચોકી ગયો ?

કોઈ વ્યક્તિએ પુનર્જન્મ લીધો હોય તેવું તમે સાંભર્યું હશે અને એવું પિક્ચરમાં જ જોયું જશે. તેવી જ એક સત્ય ઘટના વિષે અપને વાત કરીએ, આ કિસ્સો ઉત્તરપરાપ્રદેશના રામપુર ગામનો છે,

જ્યાં એક છ વર્ષના બાળકે તેના આગળના જન્મ વિષે વાત કરીને તેનું નામ પપ્પુ જણાવ્યું હતું. આ બાળકનું નામ રાજેશ છે જે તેના પિતાજીને એવું કહીને ઘરેથી નાસી જતો હતો અને કહેતો હતો કે, હું મારા ઘરે જાઉં છું.

રામપુરના ખરસોલ ગામમાં રહેતો વિશ્વંભર નામનો વ્યક્તિ જેને બધા પપ્પુ કહેતા હતા. તેને તેના ઘરથી દોઢ કિલોમીટર દૂર પકોડાની લારી કરી હતી. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે,

વર્ષ ૨૦૧૦ માં તે તેના પુત્ર સાથે ઘરે આવતો હતો તેવામાં કોઈ કારણોસર તેનું મૃત્યુ થયું હતું. જેથી તેના છ વર્ષ પછી એક બાળક તેનું નામ રાજેશ હતું અને તે પપ્પુની વાત પણ કરવા લાગ્યો હતો.

આ બાળકે જ્યાં અત્યારે જન્મ લીધો છે, અને તેના આગળના જન્મનું ગામ ૪ થી ૫ કિલોમીટરના અંતરમાં જ છે. આ બાળકે તેના આખે આખા પરિવાર વિષે બધું જ જણાવતું હતું, અને તેનું મૃત્યુ કઈ રીતે થયું તે પણ જણાવ્યું હતું.

ત્યારબાદ આ બાળક તેના પિતાજીને પપ્પુના ઘરે પણ લઇ ગયો હતો અને ખરેખર તે વાતો બધી જ સાચી નિકરી હતી. તેને આગળના જન્મમાં જે વાગ્યું હતું પીઠ પર તે પણ બતાવ્યું હતું, હવે બધા જ લોકો એક જ વાત વિચારતા હશે જો રાજેશ આગળના જન્મનો પપ્પુ નથી તો તે તેના ઘર વિષે બધી જ બાબત કઈ રીતે જણાવતો હશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!